Géczi Mónika

Géczi Mónika

Integrál személetű tanácsadó, művészetterapeuta

Több, mint 10 éves szakmai tudásomat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen alapoztam meg gyógypedagógusként, pszichopedagógia szakirányon, ahol először tanulmányoztam behatóan a gyermekek növekedési folyamatát, az emberi viselkedés gyökereit és a személyiségfejlődés változásait az életkori, a környezeti és a nevelői sajátosságok hatására a fejlődéslélektanon keresztül. 

Tanulmányaim során betekintést nyertem az ember tanulási, érzelmi és viselkedési zavaraiba, megismerkedtem a speciális szükségletek, devianciák kialakulásának hátterével, fokozataival, a szenvedélybetegségek és egyéb deviáns jelenségek jellemzőivel, valamint ezeknek a gyakorlatban alkalmazható prevenciós, és intervenciós lehetőségeivel. 

Már az egyetem alatt fontos volt, hogy szakmai tudásomat gyakorlati ismeretekkel is bővítsem, ezért gyakornokként először Veszprémben, a Gyermek Pszichiátriai Gondozóban, majd Budapesten, a Vadaskert Alapítvány Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancián dolgoztam. 

Rendszerszemléletű gondolkodásmódom segít érzékelni a test-szellem-lélek hármas egységét, amely az egész embert meghatározza: a gondolkodásában, viselkedésében, egy-egy helyzetre adott reakcióiban, érzeteiben, betegségtudatában, ezért munkám során elengedhetetlen a testi érzetekre, érzelmekre fordított tudatos figyelem, az érzelmekhez kapcsolódó testi folyamatokban bekövetkező változások észrevétele, amelyek fontos információforrást teremtenek a komplex terápiás folyamatokban, vagyis, hogy az itt és most-ban mit él át a másik. Ennek feltárása segítik az elme, a test és a környezet újraintegrálását.

Mivel mindig is érdekelt az ember hármas természete, illetve az ember viszonyulása a Természethez és annak körforgásához, művészetterápiás tanulmányaim során magam is megtapasztalhattam azokat a mérföldköveket, amelyek mentén a személyiségműködés elakadásaiból az egészséges személyiség újra rendeződéséhez vezethet az út. 

Az elmúlt évek során önismereti és karakterológiai rendszerszemléletemet mélyítettem pszichodinamikus mozgás- és táncterápiával, a Hellinger-féle családállítás módszerével, valamint bővítettem ismereteimet általános és párkapcsolati (szinasztria) asztrológiai ismeretekkel, illetve Tarot ismeretekkel. 

Saját élményű verbális és nonverbális önismereti utamon végig kísértek az autentikus mozgás, a művészetterápia, a táncterápia, a családállítás, illetve a pszichodráma módszerei és eszköztára. 

Integrált szemléletemben fontosnak tartom a fejünkben lévő belső képeket és képzeteket, amelyek nagy erővel bírnak: ezek az asszociációs folyamatok nemcsak az egyéni, illetve kollektív tudattalanhoz, hanem a természet örök körforgásához és ezáltal életutunk állandó változásának megértéséhez is közelebb visznek. Nemcsak félelmeinket és vágyainkat érintik, hanem meghatározzák – legtöbbször tudattalan – tapasztalásunkat. Lehetnek gyógyítóak, ám akadályozhatnak is bennünket az életben.

Foglalkozások

Egyéni felnőtt integrál személetű tanácsadás
Karriertanácsadás, pályaorientáció

Ár

15.000 FT/ alkalom

13.000 FT/ alkalom

Közös Lépés