Családi problémák

A társadalom alapköve és életünk egyik legfontosabb színtere a család, hiszen amellett, hogy a legkorábbi, legközvetlenebb emberi kapcsolatainkat itt alakítjuk ki, személyiségünkre is nagy hatással vannak a családi közegben szerzett tapasztalatok.

A családok különböző jól elhatározó úgynevezett alrendszerekre oszthatók (szülői, gyermek, testvéri alrendszerek stb.). Ezeket az alrendszereket láthatatlan határok választják el egymástól és a külvilágtól.  A családi rendszer működése szempontjából kulcsfontosságú az egyes alrendszerek határainak tisztasága, ami támaszt nyújt és megkönnyíti a kommunikációt, így lehetővé teszi a családtagok számára igényeik kifejezését.

A határok átjárhatóság szempontjából különböző típusokba sorolhatók. A merev és rugalmatlan határok akadályozzák az alrendszerek közötti kommunikációt és kapcsolatot. A családtagok kevés információval rendelkeznek egymásról, ami az intimitás és a lojalitás rovására megy. Magas autonómia és függetlenség jellemzi a tagokat, azonban egymás támogatása elhanyagolható szintű. Ennek ellentéte az összeolvadt családi működés. A világos és jól meghatározott határok hiánya az összetartozás és az intimitás fokozott megéléséhez vezet, ami azonban akadályozza a személyes autonómiát és függetlenséget, a családon kívüli kapcsolatok kialakításához szükséges készségek, az önálló gondolkodás és a határozott személyes identitás fejlődését. Az igazán jól működő családok alrendszereit tiszta határok választják el egymástól, ami lehetővé teszi, hogy a személyes autonómia érzése, az intimitás és az összetartozás érzése egyaránt megvalósuljon. Ez lehetővé teszi a hatékony és rugalmas alkalmazkodást, szemben a diffúz vagy merev határokkal, melyek túlzott intenzitással reagálnak, vagy épp ellenkezőleg nem reagálnak a környezet esetleges kihívásaira.

A családi folyamatos fejlődésen és változáson megy keresztül, működése különböző életciklusokra osztható. A családi életre szakaszosság jellemző, hiszen az átmeneti, sok változással járó időszakokat nyugalmasabb periódusok követik. Egyes változások fokozatosan és rendszeresen jelentkeznek, míg mások hirtelen jelennek meg a családok életében. Az egyes életciklusokban a családok különböző fejlődési feladatokkal szembesülnek. A jól működő családok ezen kihívásokkal szembesülve képesek újraszervezni magukat, és túllendülni az átmeneti elakadásokon. Az esetlegesen felmerülő belső konfliktusok ezzel szemben azt jelzik, hogy a család képtelen megoldani az adott átmeneti időszakban jelentkező feladatot. Ha bármelyik feladat megoldása elégtelen vagy elmarad, az problémaként jelentkezik a családi fejlődés következő szakaszaiban is.

A legtöbb család életében az alábbi életszakaszokat különíthetjük el:

 • házaspár,
 • gyermeket vállaló család,
 • óvodás korú gyerekek,
 • iskolás korú gyerekek,
 • tizenévesek,
 • a fiatalok útra bocsátása,
 • középkorú szülők,
 • idősödő családtagok.

Egy család életében számtalan probléma merülhet fel ami sem az életciklusokkal, sem a határokkal nem magyarázható, hanem diszfunkcionális mintázatok és működés eredménye. Fontos az egyes nehézségeket, problémákat a teljes családot figyelve megérteni, s a nehézséget az egész család figyelembevételével megoldani. Ennek oka, hogy bármely családtag, vagy családtagok esetén merül fel probléma, az a család többi tagjára is valamilyen módon hatással van. A családi rendszerben a családtagok kölcsönösen kapcsolódnak egymáshoz. Gyakori például, hogy a tüneteket produkáló (pl.: agresszív, vagy alulteljesítő) gyermek közvetítő funkciót tölt be a szülők között, a szülők egymás iránti igényei a tünetein át fejeződnek ki.

A családban jelentkező problémák hátterében gyakran

 • hibás kommunikáció és rossz vitakultúra,
 • merev megoldási módok,
 • az eredeti családunkból hozott eltérő, vagy nem egyeztetett elvárások, normák, a családtagok eltérő szükségletei, érdekei és értékrendje,
 • kibeszéletlen tabuk, titkok,
 • felgyülemlett, meg nem oldott konfliktusok, feszültségek,
 • feldolgozatlan gyász, veszteség,
 • tágabb családdal (nagyszülők, testvérek) való rendezetlen, konfliktusos viszony állhat.

Ezen problémák nagy része azonban egymásra figyeléssel, és új működésmódok kialakításával orvosolható, és egy új, egészségesebb családi viszonyrendszerrel helyettesíthető.

Közös Lépés